W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego ws. Ochrony Danych Osobowych (RODO) uprzejmie informuję, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w ISPS Magdalena Szewczyk na zasadach opisanych w tym Rozporządzeniu (art.9 ust.2 lit. h RODO).

Świadczenie usług medycznych związane jest z obowiązkiem  prowadzenia dokumentacji medycznej. Wyrażając zgodę na diagnostykę czy leczenie (ustnie czy pisemnie) wyrażacie Państwo również zgodę na przetwarzanie przez ISPS danych osobowych potrzebnych do realizacji tego świadczenia. Żadna dodatkowa zgoda nie jest wymagana. Ze względu na fakt, że (zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) dokumentacja przechowywana jest przez okres 20 lat od ostatniej wizyty, przewidziane w przepisach o ochronie danych osobowych „prawo do zapomnienia” może zostać zrealizowane dopiero po upływie tego okresu.

Proszę pamiętać, że niektóre aspekty ochrony danych osobowych w medycynie mogą różnić się od obowiązujących w innych działach gospodarki.

Każdy Pacjent ma prawo do złożenia wniosku o udostępnienie danych osobowych oraz o udostępnienie dokumentacji medycznej. Może również w drodze odrębnego wniosku upoważnić (aż do odwołania) inną bliską osobę zarówno do uzyskiwania informacji o stanie jego zdrowia, jak i do składania wniosków o udostępnienie dokumentacji. Odpłatność za udostępnianie dokumentacji medycznej określa rozporządzenie. Egzemplarze stosownych wniosków zostaną wręczone na życzenie w Gabinecie.

W zakres danych osobowych niezbędnych do udzielenia świadczenia medycznego wchodzą: imię, nazwisko, oznaczenie płci, PESEL , adres i – w przypadku osób niezdolnych do wyrażenia zgody – dane opiekuna ustawowego.

Będąc poproszonym o podanie numeru telefonu, czy adresu poczty elektronicznej i podając te dane ułatwiacie nam Państwo kontakt ze sobą i upoważniacie Praktykę do wykorzystania tych środków komunikacji w celu :

  • uzyskania informacji o stanie Państwa zdrowia po zabiegu,
  • przypomnienia o wizycie,
  • odwołania wizyty,
  • przypomnienia o badaniu okresowym (jeśli jego konieczność uzasadniona jest charakterem dolegliwości)

i taki kontakt z Państwem nie jest w świetle prawa traktowany jako marketing usług i nie jest na to wymagana zgoda pacjenta. Proszę pamiętać, że w każdym momencie można poprosić o usunięcie lub sprostowanie tych danych.

 

„Odbiorcami” Państwa danych medycznych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (np. ZUS, NFZ, sądy) lub osoby, które zostały wskazane przez Państwa.
Jeśli uznacie Państwo, że działania Praktyki naruszają zasady ochrony danych osobowych możecie zwrócić się do Administratora danych w ISPS: Administrator – Magdalena Szewczyk tel. 607626393 lub do Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 606 950 000

 

białe i fioletowe kwiaty w stopce

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszym Obowiązku Informacyjnym.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.