Regulamin Organizacyjny Praktyki Stomatologicznej

1. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna – lek. dentysta Magdalena Szewczyk zwana dalej "praktyką" działa w szczególności na zasadach:
​ przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 z późn. zmn.),
​ wpisu nr 65-22-3176532 do rejestru praktyk zawodowych prowadzonego przez Okręgową Izbę Lekarską w Szczecinie oraz regulaminu organizacyjnego.
2. Praktyka prowadzona jest w celu udzielania pacjentom świadczeń zdrowotnych, służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia jamy ustnej i całego organizmu, związanych z badaniem i poradą lekarską oraz leczeniem. Naczelnym celem praktyki jest stworzenie przyjaznej atmosfery udzielania świadczeń, zachowanie najnowszych standardów postępowania leczniczo-profilaktycznego, przestrzeganie przepisów prawnych obowiązujących  w sektorze ochrony zdrowia oraz dążenie do perfekcji w obsłudze pacjentów.
Pacjent uzyskuje świadczenie zdrowotne zgodnie ze swoimi potrzebami zdrowotnymi, aktualnym stanem wiedzy medycznej, dostępnymi lekarzowi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz należytą starannością.
2a. Praktyka w ramach NZOZ TOMADENT posiada akredytację Ministra Zdrowia do prowadzenia specjalizacji w zakresie stomatologii dziecięcej, dlatego część zabiegów mogą wykonywać lekarze dentyści w trakcie stażu do specjalizacji.
2b. Praktyka prowadzi konsultacje specjalistyczne dla podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych, które zwrócą się z taką potrzebą.
2c. Praktyka prowadzi działalność szkoleniową w zawodzie asystentka i higienistka stomatologiczna.
2d. Praktyka współpracuje z lekarzami specjalistami innych specjalności stomatologicznych i zapewnia pacjentom część konsultacji specjalistycznych oraz zabiegów w miejscu działania.
3. W ramach praktyki będą udzielane ambulatoryjne świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie:

  • specjalistycznej stomatologii dziecięcej,
  • stomatologii ogólnej,
  • profilaktyki chorób narządu żucia,
  • rehabilitacji narządu żucia poprzez zabiegi fizykalne.

3a. zakres działania praktyki obejmuje w szczególności:

A. badanie i porada lekarska,

B. leczenie zachowawcze z endodoncją,

C. zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej: ekstrakcje zębów, drobne zabiegi chirurgiczne, np. nacięcie ropnia, szycie rany, itp.

D. zabiegi z zakresu protetyki stomatologicznej: protezy całkowite i częściowe oraz stałe uzupełnienia protetyczne,

E. zabiegi z zakresu periodontologii skaling, kiretaż, korekta wędzideł języka i wargi, szynowanie zębów rozchwianych oraz zabiegi specjalistyczne.

F. diagnostyka rtg - zdjęcia zębowe, zgryzowo-skrzydłowe,

G. zabiegi z zakresu stomatologii estetycznej: odbudowy zębów, pokrycia kosmetyczne, korekty kształtu, poprawę kolorystyki, pokrycia hipoplazji, itp.

H. zabiegi w zakresie profilaktyki i wstępnego leczenia ortodontycznego korekta zgryzu przez szlifowanie, wykonywanie utrzymywaczy przestrzeni, protez dziecięcych, mioterapia i reedukacja.

I. wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich,

J. profilaktyka stomatologiczna: instruktaże dietetyczno-higieniczne, lakowanie zębów trzonowych, profilaktykę fluorową dostosowaną do potrzeb pacjenta, itp.

K. promocja zdrowia jamy ustnej: praktyka podejmuje działania sprzyjające poprawie zdrowia jamy ustnej oraz uczestniczy w przygotowywanych programach środowiskowych.

L. fizjodiagnostyka oraz fizjoterapia przy użyciu specjalistycznej aparatury medycznej.

4. Pracą praktyki kieruje i za jej działalność odpowiada właściciel – lek. stomatolog Magdalena Szewczyk telefon kontaktowy - 607626393.
5. Udzielanie świadczeń odbywa się w pomieszczeniach praktyki:
Szczecin 71-470, ul. Wiosny Ludów 46/3 oraz na zasadzie porozumienia w NZOZ TOMADENT Szczecin ul. Łubinowa 15 i Nowo-dental Poradnia Stomatologiczna w Nowogardzie ul. 3-maja 46.
6. Ustala się opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej zgodnie z wysokością ustalaną na podstawie średniego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski.
7. Udzielanie świadczeń zdrowotnych wymaga uprzedniej rejestracji pacjenta - telefonicznie lub osobiście u asystentki. Przed pierwszą wizytą pacjent powinien przybyć 10 minut wcześniej i udostępnić dokument tożsamości celem założenia indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta.
8. Świadczenia stomatologiczne udzielane są odpłatnie w pełnym zakresie świadczeń w godzinach ustalanych indywidualnie.
9. Tabelę wysokości opłat za świadczenia zdrowotne stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
10. Skargi i wnioski przyjmuje kierownik praktyki Magdalena Szewczyk. Jednocześnie informujemy, że pacjent, którego prawo do ochrony zdrowia nie jest realizowane w sposób dla niego zadowalający, może złożyć skargę także do innych instytucji:

Biura Rzecznika Praw Pacjenta
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej
Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Szczecin 02.01.2020.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta - Aleja Zjednoczenia 25, 01-829 Warszawa
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bezpłatna infolinia: 800-190-590, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 21.00

białe i fioletowe kwiaty w stopce

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszym Obowiązku Informacyjnym.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.